bewilderment, arising from fear, surprise, or wonder; amazement

listen to the pronunciation of bewilderment, arising from fear, surprise, or wonder; amazement
الإنجليزية - التركية

تعريف bewilderment, arising from fear, surprise, or wonder; amazement في الإنجليزية التركية القاموس.

amaze
{f} şaşırtmak

Sizin şefkatiniz beni şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor. - Your compassion never ceases to amaze me.

Tom beni şaşırtmaktan asla vaz geçmez. - Tom never ceases to amaze me.

amaze
{f} afallatmak
amaze
şaşkınlık uyandırmak
amaze
şaşkına çevirmek
amaze
hayret uyandırmak
amaze
hayrette bırakmak
amaze
hayrete düşürmek
amaze
şaşırt

Onun akıllılığı sık sık beni şaşırtır. - Her cleverness often amazes me.

Tom beni şaşırtmaktan asla vaz geçmez. - Tom never ceases to amaze me.

amaze
acayip amazingly şaşılacak surette
amaze
garip
amaze
hayret verici
amaze
{f} hayran bırakmak
amaze
amazing şaşırtıcı
amaze
amazement hayret
amaze
{f} hayret ettirmek
amaze
şaşkınlık

El yazısı kullanabilen genç insanların sayısının gitgide azaldığını şaşkınlıkla öğrendim. - I was amazed to learn that fewer and fewer young people can write in cursive.

Tom şaşkınlık içinde izledi. - Tom watched in amazement.

الإنجليزية - الإنجليزية
amaze
bewilderment, arising from fear, surprise, or wonder; amazement
المفضلات