bestowed upon

listen to the pronunciation of bestowed upon
الإنجليزية - التركية

تعريف bestowed upon في الإنجليزية التركية القاموس.

bestow upon
(Fiili Deyim ) -e bağışlamak , vermek
bestow upon
ihsan etmek
bestow upon
vermek
bestowed upon

  الواصلة

  bestowed up·on

  التركية النطق

  bîstōd ıpän

  النطق

  /bəˈstōd əˈpän/ /bɪˈstoʊd əˈpɑːn/

  كلمة اليوم

  decant
المفضلات