besili

listen to the pronunciation of besili
التركية - الإنجليزية
fattened
fat, fleshy, well-fed (animal)
fattened, fleshy, fat
sleek
fat
well-fed
well fed
besili hayvan
fatling
besi
nourishing

Fish and meat are both nourishing, but the latter is more expensive than the former. - Balığın ve etin besin değerleri yüksek ama ikincisi öncekine göre daha pahalıdır.

besi
(Denizbilim) food

Fish is an important food source for people. - Balık insanlar için önemli bir besin kaynağıdır.

Food must be chewed well to be digested properly. - Besinin kolay sindirebilmesi için iyi çiğnenmesi gerekir.

besi
(İnşaat) stuffing
besi
fattening, feeding up (a domestic animal)
besi
stock
besi
fattening; nutrition, nourishing
besi
a prop or shim put underneath something to even it up
التركية - التركية
Hepsi besili ve bakımlı idi."- T. Buğra
Semiz, semirtilmiş: "Avludan atlar geçmeye başladı
Semiz, semirtilmiş
BESÎ
(Osmanlı Dönemi) f. Çokluk, fazlalık, ziyadelik
BESÎ
(Osmanlı Dönemi) Birçok
besi
Bir şeyi istenilen durumda tutmak veya oturtmak için kullanılan takoz gibi şeyler
besi
Kurbanlık hayvan
besi
Semirtme
besi
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirme işi
besi
Takoz gibi parçalar
besili
المفضلات