benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı

listen to the pronunciation of benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
التركية - التركية
sık
benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı

    الواصلة

    ben·zer·le·ri ve·ya par·ça·la·rı a·ra·sın·da çok az a·ra·lık bu·lu·nan, sey·rek kar·şı·tı

    كلمة اليوم

    panegyric
المفضلات