belli günlerde yapılan, coşku veren eğlendirici gösterilerin tümü, bayram

listen to the pronunciation of belli günlerde yapılan, coşku veren eğlendirici gösterilerin tümü, bayram
التركية - التركية
şenlik
belli günlerde yapılan, coşku veren eğlendirici gösterilerin tümü, bayram

    الواصلة

    bel·li gün·ler·de ya·pı·lan, coş·ku ve·ren eğ·len·di·ri·ci gös·te·ri·le·rin tü·mü, bay·ram

    النطق

    كلمة اليوم

    dinkum
المفضلات