belli bir sanat veya sanatçıya ayrılmış gösteri dizisi, festival

listen to the pronunciation of belli bir sanat veya sanatçıya ayrılmış gösteri dizisi, festival
التركية - التركية
şenlik
belli bir sanat veya sanatçıya ayrılmış gösteri dizisi, festival

    الواصلة

    bel·li bir sa·nat ve·ya sa·nat·çı·ya ay·rıl·mış gös·te·ri di·zi·si, fes·ti·val

    النطق

    كلمة اليوم

    caustic
المفضلات