being in competition, contending

listen to the pronunciation of being in competition, contending
الإنجليزية - التركية

تعريف being in competition, contending في الإنجليزية التركية القاموس.

rival
rakip

Kral John tüm rakiplerini idam etti. - King John put to death all of his rivals.

Kral John için, rakiplerinin tümünü kontrol altında tutmak çok zordu. - It was difficult for King John to keep control over all of his rivals.

rival
{s} rakip olan; birbiriyle rekabet eden
rival
rakip olmak
rival
{f} rekabet et
rival
-e rakip olmak
rival
ile rekabet etmek
rival
{f} çekişmek
rival
{i} hasım
rival
geçmek için rekabet etmek
rival
{f} kadar ... olmak, ile rekabet etmek, ile aşık atmak: Its
rival
rakip ol

İyi kaliteli şarap söz konusu olduğunda hiçbir ülke Fransa'ya rakip olamaz. - When it comes to good quality wine, no country can rival France.

rival
{f} rekabet etmek
rival
{f} aşık atmak
rival
rivalryrekabet
rival
(sıfat) rakip
الإنجليزية - الإنجليزية
{s} rival
being in competition, contending
المفضلات