being above nature, miraculous

listen to the pronunciation of being above nature, miraculous
الإنجليزية - التركية

تعريف being above nature, miraculous في الإنجليزية التركية القاموس.

supernatural
doğaüstü

Tom o ormanda doğaüstü yaratıklarla karşılaştığını iddia ediyor. - Tom claims to have encountered supernatural creatures in that wood.

Tom doğaüstüne inanmaktadır. - Tom believes in the supernatural.

supernatural
(isim) doğaüstü şey
supernatural
doğaüstü,fiziksel olarak açıklanamayan
supernatural
Doğaüstü, tabiatüstü; harikulade, mucize kabilinden
supernatural
mucize kabilinden
supernatural
supernaturallydoğaüstü kuvvetlere dayanarak
supernatural
{s} doğaüstü, tabiatüstü. i
supernatural
{i} doğaüstü şey
supernatural
supernaturalismdoğaüstü olma
supernatural
doğaüstü güce inanma
supernatural
doğaüst

O, doğaüstüne inanır. - He believes in the supernatural.

Doğaüstü varlıklar var. - Supernatural beings exist.

supernatural
{s} olağanüstü
supernatural
harikulade
supernatural
{s} mucizevi
الإنجليزية - الإنجليزية
{a} supernatural
being above nature, miraculous
المفضلات