beginning of day

listen to the pronunciation of beginning of day
الإنجليزية - التركية

تعريف beginning of day في الإنجليزية التركية القاموس.

BOD
(Çevre) Biokimyasal Oksijen İhtiyacı, BOİ
الإنجليزية - الإنجليزية
The time that a project is scheduled to start
BOD
beginning of day

  الواصلة

  be·gin·ning of Day

  التركية النطق

  bîgînîng ıv dey

  النطق

  /bəˈgənəɴɢ əv ˈdā/ /bɪˈɡɪnɪŋ əv ˈdeɪ/

  كلمة اليوم

  lee
المفضلات