begin; be created; result from; develop; be born; be produced

listen to the pronunciation of begin; be created; result from; develop; be born; be produced
الإنجليزية - التركية

تعريف begin; be created; result from; develop; be born; be produced في الإنجليزية التركية القاموس.

originate
kaynaklanmak
originate
başlat
originate
oluşmak
originate
vücuda gelmek
originate
yaratılış
originate
başlatmak
originate
(Kanun,Ticaret) doğmak
originate
(Ticaret) hasıl olmak
originate
{f} esinlenmek
originate
çıkmak
originate
başlamak
originate
{f} meydana gelmek
originate
{f} icat etmek, meydana getirmek, çıkarmak, yaratmak; meydana gelmek, çıkmak, kaynaklanmak
originate
(fiil) kaynaklanmak, meydana gelmek, çıkmak, esinlenmek, örnek alınmak, icat etmek, yaratmak, neden olmak
originate
{f} yaratmak
originate
{f} örnek alınmak
originate
{f} neden olmak
الإنجليزية - الإنجليزية
{f} originate
begin; be created; result from; develop; be born; be produced
المفضلات