become larger; cultivate; be changed; be; become

listen to the pronunciation of become larger; cultivate; be changed; be; become
الإنجليزية - التركية

تعريف become larger; cultivate; be changed; be; become في الإنجليزية التركية القاموس.

grow
büyümek

Büyümek istiyorsan, çok süt içmek zorundasın. - If you want to grow up, you have to drink a lot of milk.

Tepede bir sürü bodur ağaçlar büyümektedir. - Lots of low trees grow on the hill.

grow
{f} yetişmek

Bitkilerin yetişmek için güneş ışığına ihtiyacı var. - Plants need sunlight to grow.

grow
{f} dönüşmek
grow
(Kimya) büyüme

Aşk iki kişi arasındaki büyümeye başladı. - Love began to grow between the two.

Japon ekonomisinin büyüme hızı bu yıl % 0.7'yi geçecek. - The growth rate of the Japanese economy will top 0.7% this year.

grow
{f} uzatmak

Tom, bütün yaz sakal uzatmaktadır. - Tom has been growing a beard all summer.

Bu kalın bıyığı uzatmak uzun zamanımı aldı. - Growing this thick mustache has taken me quite a while.

grow
(bitki/vb.) yetişmek
grow
olmak

Büyüdüğüm zaman bir pilot olmak istiyorum. - I want to be a pilot when I grow up.

Büyük ve güçlü olmak için büyüyebilesin diye sebzelerini ye. - Eat your vegetables so that you will grow up to be big and strong.

grow
çoğalmak
grow
yetiştirmek

Burada yiyecek yetiştirmek zor. - It's difficult to grow food here.

Tayland'da ülkenin bazı kısımları pirinç yetiştirmek için şimdiden aşırı kuru hale geldi. - In Thailand it has already become too dry to grow rice in some parts of the country.

grow
(saç/sakal/bıyık/vb.) uzatmak
grow
{f} gelişmek
grow
{f} büyümek; gelişmek; artmak
grow
bir kimseyi kendine ısındırma
grow
{f} (bitki/sebze/meyve) yetiştirmek; yetişmek
grow
(fiil) büyümek, gelişmek, yetişmek, yetiştirmek, büyütmek, üretmek, uzatmak, bırakmak, dönüşmek, lenmek, leşmek, lemek
grow
(Tıp) Büyümek, gelişmek, çıkmak
grow
{f} lenmek
grow
{f} lemek
grow
{f} (grew, --n)
grow
hası1 etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
{f} grow
{f} grows
become larger; cultivate; be changed; be; become
المفضلات