become entangled in

listen to the pronunciation of become entangled in
الإنجليزية - التركية
başı derde girmek
bulaşmak
become entangled in

  الواصلة

  be·come entangled in

  التركية النطق

  bîkʌm entänggıld în

  النطق

  /bəˈkəm enˈtaɴɢgəld ən/ /bɪˈkʌm ɛnˈtæŋɡəld ɪn/

  كلمة اليوم

  accrete
المفضلات