become distinct and acquire a different character

listen to the pronunciation of become distinct and acquire a different character
الإنجليزية - التركية

تعريف become distinct and acquire a different character في الإنجليزية التركية القاموس.

differentiate
{f} farklılaştırmak
differentiate
(Matematik) türev almak
differentiate
temyiz
differentiate
ayrı seçi yapmak
differentiate
{f} ayırt etmek
differentiate
ayırım yapmak
differentiate
{f} ayrım yapmak
differentiate
farklılaşmak
differentiate
farklı yapmak
differentiate
(Matematik) diferansiyellenebilir
differentiate
{f} ayırdetmek
differentiate
fark gözetmek
differentiate
ayırmak
differentiate
ayır

Nesneler ve durumlar arasında ayırım yapabilmeliyiz. - We must be able to differentiate between objects and situations.

differentiate
(fiil) farklılaştırmak, ayırdetmek, ayırt etmek, farkı görmek, ayrım yapmak, fark gözetmek
differentiate
(Tıp) Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak
differentiate
(Tıp) Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek
الإنجليزية - الإنجليزية
differentiate
become distinct and acquire a different character

  الواصلة

  be·come dis·tinct and ac·quire a dif·fer·ent char·ac·ter

  التركية النطق

  bîkʌm dîstîngkt ınd ıkwayır ı dîfrınt kerîktır

  النطق

  /bəˈkəm dəˈstəɴɢkt ənd əˈkwīər ə ˈdəfrənt ˈkerəktər/ /bɪˈkʌm dɪˈstɪŋkt ənd əˈkwaɪɜr ə ˈdɪfrənt ˈkɛrɪktɜr/

  كلمة اليوم

  concilliabule
المفضلات