bearing; appearance, look; demeanor

listen to the pronunciation of bearing; appearance, look; demeanor
الإنجليزية - التركية

تعريف bearing; appearance, look; demeanor في الإنجليزية التركية القاموس.

mien
çehre
mien
{i} yüz
mien
{i} tavır
mien
{i} surat
mien
{i} görünüş
mien
{i} eda
mien
hava
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} mien
bearing; appearance, look; demeanor
المفضلات