be endowed with

listen to the pronunciation of be endowed with
الإنجليزية - التركية
Allah (birine) (bir şeyi) vermek: He's endowed with a good memory. Allah ona iyi bir hafıza vermiş
allah birine bir şeyi vermek
endowed with
donatılmış

Özel bir yetenekle donatılmıştır. - She is endowed with a special talent.

be with
(Konuşma Dili) arka çıkmak
be with
(Konuşma Dili) desteklemek
endowed with
malik
endowed with
e sahip
endowed with
haiz
be with
(Konuşma Dili) izlemek
be with
olmak
endowed with
doğuştan sahip
endowed with
-e sahip
endowed with
sahip
be endowed with
المفضلات