be dispose of

listen to the pronunciation of be dispose of
الإنجليزية - التركية
bertaraf olmak
dispose of
elden çıkarmak

O kitaplarını elden çıkarmak istiyor. - He wants to dispose of his books.

O, arazisini elden çıkarmak istiyor. - He wants to dispose of his land.

dispose of
kurtulmak
dispose of
imha etmek
dispose of
(Fiili Deyim ) 1- elden çıkarmak , satıp kurtulmak , satmak 2- -den kurtulmak , yok etmek 3- bertaraf etmek , zararsız hale getirmek 4- (kızı) kocaya vermek , vermek 5- tasarruf etmek , kullanmak 6- (işi) bitirmek , tamamlamak 7- halletmek 8- (yiyeycek) yemek
be of
olmak
dispose of
yemek
dispose of
tamamlamak
dispose of
dağıtmak
dispose of
izale etmek
dispose of
içmek
dispose of
bertaraf etmek
dispose of
yok etmek
dispose of
başından atmak
be of
ol
dispose of
kurtul

Bu sorundan nasıl kurtulacaksın? - How will you dispose of this problem?

dispose of
satmak

Ben arazimi satmak istiyorum. - I want to dispose of the land.

O, kitaplarını satmak istiyor. - He wants to dispose of his books.

dispose of
(zaman, para v.b.'ni) (belirli bir biçimde) harcamak
dispose of
bırakmak
dispose of
tüketmek
dispose of
devretmek
dispose of
vermek
dispose of
(belirli bir düzene göre) yerleştirmek
dispose of
kocaya vermek
dispose of
kullanmak
dispose of
halletmek
dispose of
zararsız hale getirmek
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف be dispose of في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

dispose of
get rid of, settle, give away or sell
dispose of
deal with or settle; "He disposed of these cases quickly"
dispose of
deal with or settle; "He disposed of these cases quickly
be dispose of
المفضلات