be at someone's back and call

listen to the pronunciation of be at someone's back and call
الإنجليزية - التركية
(deyim) be at someone's beck and call
be at someone's back and call

  التركية النطق

  bi ät sʌmwʌnz bäk ınd kôl

  النطق

  /bē ˈat ˈsəmˌwənz ˈbak ənd ˈkôl/ /biː ˈæt ˈsʌmˌwʌnz ˈbæk ənd ˈkɔːl/

  كلمة اليوم

  bricolage
المفضلات