be all fingers and thumbs

listen to the pronunciation of be all fingers and thumbs
الإنجليزية - التركية
(deyim) Sakar olmak
(deyim) Be clumsy
all fingers and thumbs
(deyim) sakar
all fingers and thumbs
(deyim) beceriksiz
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف be all fingers and thumbs في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

all fingers and thumbs
clumsy or awkward

He tried to tie his shoelace but was all fingers and thumbs due to his nervousness.

be all fingers and thumbs

  التركية النطق

  bi ôl fînggırz ınd thʌmz

  النطق

  /bē ˈôl ˈfəɴɢgərz ənd ˈᴛʜəmz/ /biː ˈɔːl ˈfɪŋɡɜrz ənd ˈθʌmz/

  كلمة اليوم

  primipara
المفضلات