bazı yiyecekleri, bayatlamışken kaynatıp taze duruma getirmek

listen to the pronunciation of bazı yiyecekleri, bayatlamışken kaynatıp taze duruma getirmek
التركية - التركية
tazelemek
bazı yiyecekleri, bayatlamışken kaynatıp taze duruma getirmek

    الواصلة

    ba·zı yi·ye·cek·le·ri, ba·yat·la·mış·ken kay·na·tıp ta·ze du·ru·ma ge·tir·mek

    النطق

    كلمة اليوم

    gamboge
المفضلات