bazı görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ışıklı teker

listen to the pronunciation of bazı görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ışıklı teker
التركية - التركية
ağıl
bazı görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ışıklı teker

    الواصلة

    ba·zı gö·rün·tü·ler·de·ki çok ı·şık·lı ci·sim·le·ri çev·re·le·yen ı·şık·lı te·ker

    النطق

    كلمة اليوم

    artiodactyl
المفضلات