bazı çocuk oyunlarında dikkat anlamında kullanılan uyarma sözü

listen to the pronunciation of bazı çocuk oyunlarında dikkat anlamında kullanılan uyarma sözü
التركية - التركية
çer çöp
bazı çocuk oyunlarında dikkat anlamında kullanılan uyarma sözü

    الواصلة

    ba·zı ço·cuk o·yun·la·rın·da dik·kat an·la·mın·da kul·la·nı·lan u·yar·ma sö·zü

    كلمة اليوم

    milliner
المفضلات