baskılanmış

listen to the pronunciation of baskılanmış
التركية - الإنجليزية
suppressed
pressed
baskı
{i} pressure

I work better under pressure. - Baskı altında daha iyi çalışırım.

Public pressure forced the army to act. - Kamuoyu baskısı orduyu hareket etmesi için zorladı.

baskı
{i} oppression

We must do everything we can to fight oppression wherever it occurs. - Nerede olursa olsun baskıyla mücadele etmek için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız.

Many have long suffered oppression and hardship under colonialism. - Birçoğu sömürgecilik altında uzun süre baskı ve zorluktan çekti.

baskı
restraint

Despite his restraint, he agreed to it. - Onun baskısına rağmen, o, onu kabul etti.

baskı
{i} printing

The first printing machine was invented by Gutenberg. - İlk baskı makinesi Gutenberg tarafından icat edilmiştir.

Mistakes in the printing should be pointed out at once. - Baskıdaki hatalara derhal dikkat çekilmelidir.

baskı
{i} print

I want to buy a copy of the book, but it is out of print. - Kitabın bir kopyasını almak istiyorum ama baskısı tükenmiş.

This book is out of print. - Bu kitabın baskısı tükendi.

baskı
press

He pressed me to stay a little longer. - O biraz daha uzun kalmam için bana baskı yaptı.

Public pressure forced the army to act. - Kamuoyu baskısı orduyu hareket etmesi için zorladı.

baskı
force

I was forced to sign my name. - Adımı imzalamam için bana baskı yapıldı.

Up till now the United States has called itself the world's police and continues suppression relying on military force. - Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri kendini dünyanın polisi olarak adlandırdı ve askeri güce dayanarak baskıya devam etmektedir.

baskı
edition

This dictionary is an abridged edition. - Bu sözlük kısaltılmış bir baskıdır.

Is there a paperback edition of this book? - Bu kitabın karton kapaklı baskısı var mı?

baskı
{i} suppression

Up till now the United States has called itself the world's police and continues suppression relying on military force. - Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri kendini dünyanın polisi olarak adlandırdı ve askeri güce dayanarak baskıya devam etmektedir.

baskı
{i} leverage
baskı
(Hukuk) repression

The seed of revolution is repression. - Devrimin tohumu baskıdır.

baskı
crackdown
baskı
stress

Gravity stresses the human body. - Yerçekimi insan vücuduna baskı yapıyor.

I'm feeling stressed. - Ben baskı hissediyorum.

baskı
{i} duress
baskı
heavy hand
baskı
coercion
baskı
crush
baskı
typographic
baskı
(Bilgisayar) printout
baskı
strain

The rope broke under the strain. - Halat baskı altında kırıldı.

Tom has been under a great deal of strain lately. - Tom son zamanlarda büyük bir baskı altında.

baskı
clutch
baskı
(Askeri) processing
baskı
strong hand
baskı
probe
baskı
(Bilgisayar) version
baskı
impression
baskı
hem
baskı
constraint

I think I've showed considerable constraint under the circumstances. - Ben bu koşullar altında önemli bir baskı gösterdiğimi düşünüyorum.

There was a feeling of constraint in the room; no one dared to tell the king how foolish his decision was. - Odada bir baskı hissi vardı; Hiç kimse krala kararının ne kadar aptalca olduğunu söylemeye cesaret etmedi.

baskı
coaction
baskı
compulsion
baskı
issue

A new serial will begin in next month's issue. - Gelecek ayın baskısında yeni bir dizi başlayacak.

baskı
press; pressure; printing, edition, impression; oppression, compulsion, duress; (giyside) hem
baskı
compulsion; constraint
baskı
{i} heat
baskı
lever (of a press)
baskı
press, baling press
baskı
{i} discipline
baskı
thrust
baskı
printing; edition; number of copies printed
baskı
arm twisting
baskı
{i} screw
baskı
stamp (for printing fabrics)
baskı
squeeze
baskı
mail
baskı
piezo
baskı
transfer
baskı
coerce

He was coerced into helping the thieves. - Hırsızlara yardım etmesi için baskı yapıldı.

baskı
press; pressure
baskı
constraint, restraint, pressure
baskı
{i} imprint
baskı
{i} urgency
التركية - التركية

تعريف baskılanmış في التركية التركية القاموس.

BASKI
(Osmanlı Dönemi) Basan, ağırlık veren şey
BASKI
(Osmanlı Dönemi) t. Basıp sıkacak, tazyik edecek şey. Sıkı tazyik
BASKI
(Osmanlı Dönemi) Bir eserin yeni basılışlarının her seferi
BASKI
(Osmanlı Dönemi) Kalıp, damga
BASKI
(Osmanlı Dönemi) Bir basmanın bir def'ada basılan miktarının tamamı. Meselâ: Bu lügatın baskısı 25.000 dir
Baskı
pres
Baskı
zor
Baskı
yumruk
baskı
Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı
baskı
Bir eserin basılarak tekrarlanan her bir kezi
baskı
Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres
baskı
Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tazyik
baskı
Otu arabayla taşırken kullanılan ağa
baskı
Bası sayısı
baskı
Karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu
baskı
Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tazyik: "Politik baskıların yanı sıra daha başka yasaklara da bağlıydık."- N. Cumalı
baskı
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
baskı
Bir eserin basılış biçimi veya durumu: "Baskı yanlışlıkları yüzünden kapatılan gazeteler vardı."- A. Ş. Hisar
baskı
Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu
baskılanmış
المفضلات