baskı altında olan, eli darda, sıkışık, stresli, güç belâ olan, üzüntülü

listen to the pronunciation of baskı altında olan, eli darda, sıkışık, stresli, güç belâ olan, üzüntülü
التركية - الإنجليزية
hard-pressed
baskı altında olan, eli darda, sıkışık, stresli, güç belâ olan, üzüntülü

    الواصلة

    bas·kı al·tın·da o·lan, e·li dar·da, sı·kı·şık, stres·li, güç belâ o·lan, ü·zün·tü·lü

    النطق

    كلمة اليوم

    pogonip
المفضلات