back and forth; with an alternating motion

listen to the pronunciation of back and forth; with an alternating motion
الإنجليزية - التركية

تعريف back and forth; with an alternating motion في الإنجليزية التركية القاموس.

to and fro
bir ileri bir geri

Onun evinin önünde bir ileri bir geri yürüdü. - He walked to and fro in front of her house.

to and fro
ileri geri

Ben nefesimi tutmaya çabalarken dalgalar beni şiddetle ileri geri fırlatıyordu. - The waves were tossing me viciously to and fro as I struggled to hold my breath.

Biz ileri geri koşuyorduk. - We were running to and fro.

to and fro
Bir yandan öbür yana; bir aşağı bir yukarı
to and fro
ıvır-zıvır dan
to and fro
(deyim) oteye beriye,yukari asagiya
to and fro
aşağı yukarı
to and fro
öne arkaya
to and fro
bir yandan öbür yana; bir aşağı bir yukarı: We walked to and fro along the platform. Peron boyunca volta attık
الإنجليزية - الإنجليزية
to and fro

A light tossing to and fro and still rapidly advancing showed that one of the newcomers carried a lantern.

back and forth; with an alternating motion
المفضلات