başlangıç

listen to the pronunciation of başlangıç
التركية - الإنجليزية
start

Tom got a late start this morning. - Tom bu sabah geç bir başlangıç yaptı.

The drivers are at the starting line and raring to go! - Sürücüler başlangıç çizgisindeler ve gitmek için çok istekliler.

beginning

The beginning is the most important part of the work. - Başlangıç işin en önemli kısmıdır.

In the beginning God created the heaven and the earth. - Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.

preliminary
elementary
origin

I was hired originally to do another job. - Ben başka bir iş yapmak için başlangıçta işe alındım.

Originally, Abraham Lincoln wanted all slaves to be deported to Africa or the Caribbean. - Başlangıçta, Abraham Lincoln Afrika'ya ve Karayiplere sınır dışı edilecek tüm köleleri istedi.

introduction
outset
beginning, start, origin, commencement, inception; preface, foreword; elementary, preliminary
commencement

Commencement is typically the first or second Saturday in April. - Başlangıç genellikle nisan ayının birinci ya da ikinci cumartesisidir.

commencing
morning

Tom got a late start this morning. - Tom bu sabah geç bir başlangıç yaptı.

starting

That is the regular starting time. - O normal başlangıç ​​zamanı.

The starting point of all achievement is desire. - Tüm başarıların başlangıç noktası arzudur.

incunabula
off

Tom got off to a bad start. - Tom kötü bir başlangıç yaptı.

We're off to a good start. - Biz iyi bir başlangıç yaptık.

preface, foreword
lead off
departure
beginning, start, commencement
early

Tom went to bed early because he had an early start the next day. - Tom ertesi gün erken bir başlangıç ​​yapması nedeniyle erken yatmaya gitti.

We got an early start. - Biz erken bir başlangıç yaptık.

opening
onset
incipiency
doorway
big bang
cradle
preamble
approach
exordium
incipience
first

I was worried about my mistakes at first. - Başlangıçta hatalarım hakkında endişeliydim.

At first, I had difficulty understanding people when they spoke too fast. - Başlangıçta, çok hızlı konuştukları zaman insanları zorlukla anlardım.

(Hukuk) inception
initial , origin
go off
dawn
infancy
{i} prime
{i} prologue
(Bilgisayar) from

She knew it from the start. - O bunu başlangıçtan beri biliyordu.

Tom was right from the beginning. - Tom başlangıçtan beri haklıydı.

elements
(Reklam) heading
begin

At the beginning it'll be tough, but everything's tough at the beginning. - O, başlangıçta zor olacak, fakat her şey başlangıçta zordur.

A good beginning makes a good ending. - İyi bir başlangıç iyi bir bitiş yapar.

(Bilgisayar) initialize
entrance
nascent
incipient
(Bilgisayar) leading
original

I was hired originally to do another job. - Ben başka bir iş yapmak için başlangıçta işe alındım.

Originally, Abraham Lincoln wanted all slaves to be deported to Africa or the Caribbean. - Başlangıçta, Abraham Lincoln Afrika'ya ve Karayiplere sınır dışı edilecek tüm köleleri istedi.

(Bilgisayar) only from
embryo
(Bilgisayar) home
germ
prelude
attack
initiative
birth
spring
{i} start up
threshold
initial

Mauve was initially called Tyrian purple. - Eflatun rengine başlangıçta Tyrian moru denirdi.

I initially hated it. - Başlangıçta ondan nefret ettim.

{i} Prolog
{i} debut
aipha
{i} genesis
{i} conception
toehold
{i} setout
geneses
{i} proem
preface
toe hold
başlangıç çizgisi
scratch
başlangıç sayısı
base
başlangıç aşamasında olan
infant
başlangıç çizgisi
score
başlangıç yemeği
entree

After the entrée comes the main dish. - Başlangıç yemeğinden sonra ana yemek gelir.

başlangıç aşmasında olan
incipient
başlangıç yapmak
prelude
başlangıç anı
zero hour
başlangıç aşaması
embryo
başlangıç aşamasında
in embryo
başlangıç aşamasında olan
infantile
başlangıç basıncı
initial pressure
başlangıç biti
start bit
başlangıç durumu
initial state
başlangıç elemanı
start element
başlangıç esasları
(Hukuk) introductory guidelines
başlangıç hücresi
starter cell
başlangıç hızı
inital velocity
başlangıç hızı
initial speed
başlangıç ile ilgili
initiatory
başlangıç işareti
start signal
başlangıç konumu
initial position
başlangıç koşulu
initial condition
başlangıç maaşı
starting salary
başlangıç noktası
origin
başlangıç noktası
starting point
başlangıç noktası
1. starting point. 2. (Geometri) origin
başlangıç simgesi
sentinel
başlangıç sürtünmesi
starting friction
başlangıç yeri
starter cell
başlangıç öğesi
start element
erken başlangıç
(Pisikoloji, Ruhbilim) early onset
hemen başlangıç
(Bilgisayar) immediate start
internet başlangıç
(Bilgisayar) internet start
bilinen başlangıç noktası
(Askeri) known datum point
dikey başlangıç
(Bilgisayar) vertical origin
havada yakıt ikmali başlangıç noktası
(Askeri) air refueling initiation point
hece açışı başlangıç
(Dilbilim) syllable onset
hızlı başlangıç
running start
iyi başlangıç
flying start
web/başlangıç
(Bilgisayar) web/home
windows başlangıç
(Bilgisayar) windows startup
yanlış başlangıç
false start
yeni bir başlangıç
a fresh start
yeni bir başlangıç yapmak
make a fresh start
çekirdek / başlangıç sermayesi
(Hukuk) seed capital
التركية - التركية
Bir işin, bir dönemin, bir hayatın vb.nin ilk bölümü: "Hayatın başlangıcı gibi sonu da bir ninni, masal ve uyku ihtiyacını duyuyor."- A. Ş. Hisar. Ön söz veya giriş, mukaddime
Bir işin, bir dönemin, bir hayatın vb.nin ilk bölümü
Ön söz veya giriş, mukaddime
(Osmanlı Dönemi) BEDİHE
(Hukuk) MEBDE
(Osmanlı Dönemi) RE'S
iptida
(Osmanlı Dönemi) BED'ET
ilk adım
baş

Başlangıçta varsıllık içinde yaşıyorlardı. - Başlangıçta lüks ve sefa içinde yaşıyorlardı.

Başlangıçta lüks ve sefa içinde yaşıyorlardı. - Başlangıçta varsıllık içinde yaşıyorlardı.

başlangıç noktası
Bir işin veya şeyin başladığı yer
başlangıç noktası
Sıfır sayısının, sayı doğrusundaki yeri
başlangıç noktası
Parametrelenmiş bir yayın uçlarından biri
الإنجليزية - التركية

تعريف başlangıç في الإنجليزية التركية القاموس.

BAŞLANGIÇ
THEPİCTİONART
başlangıç
المفضلات