başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı

listen to the pronunciation of başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
التركية - التركية
uysal
başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı

    الواصلة

    baş·ka·la·rı·na ko·lay·ca u·ya·bi·len, söz·le·ri·ni din·le·yip kar·şı gel·me·yen, yu·mu·şak baş·lı

    كلمة اليوم

    theriac
المفضلات