başka tarza değişme. bir hâlden diğer hâle geçme. başka türlü olma

listen to the pronunciation of başka tarza değişme. bir hâlden diğer hâle geçme. başka türlü olma
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) İNKILÂB
başka tarza değişme. bir hâlden diğer hâle geçme. başka türlü olma

    الواصلة

    baş·ka tar·za de·ğiş·me. bir hâlden di·ğer hâle geç·me. baş·ka tür·lü ol·ma

    النطق

    كلمة اليوم

    caustic
المفضلات