bağlam

listen to the pronunciation of bağlam
التركية - الإنجليزية
context

Is this word correct in this context? - Bu sözcük bu bağlamda doğru mudur?

There's a movement from a context to another. - Bir bağlamdan diğerine bir hareket var.

sheaf; bunch; bundle
(Felsefe) phil. coherence, consistency
bunch, bundle, sheaf; context
wisp
bundle
(Felsefe) consistency
(Kimya) binding
(Felsefe) coherence
truss
bağlam dışı anahtar kelime L
(Askeri) keyword-out-of-context
sınırlı bağlam
(Dilbilim) limited context
toplumsal bağlam
(Dilbilim) social context
التركية - التركية
rhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünü, kontekst
Bir şiirdeki dörtlüklerin her biri, bent
Bir deyimin anlamını belirlemeye katkısı olan, bu deyimi kapsayan daha geniş deyim
Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst
bent
bağlam
المفضلات