bağırsak gazlarının hafifletilmesine yardımcı olan reçetesiz bir ilaç (ürün)

listen to the pronunciation of bağırsak gazlarının hafifletilmesine yardımcı olan reçetesiz bir ilaç (ürün)
الإنجليزية - التركية
(Tıp) Activated Charcoal
bağırsak gazlarının hafifletilmesine yardımcı olan reçetesiz bir ilaç (ürün)

    الواصلة

    ba·ğır·sak gaz·la·rı·nın ha·fif·le·til·me·si·ne yar·dım·cı o·lan re·çe·te·siz bir i·laç (ü·rün)

    كلمة اليوم

    tremulous
المفضلات