bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin

listen to the pronunciation of bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin
التركية - التركية
harmani
harmaniye
bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin

    الواصلة

    bü·tün vü·cu·du sa·ran, kol·suz ve ba·zen ku·ku·le·ta·lı bir çe·şit üst giy·si·si, pe·le·rin

    النطق

    كلمة اليوم

    affiance
المفضلات