ayrılış tarihi; tedarik günleri; hizmet dışı bırakma; dışişleri bakanlığı; disk

listen to the pronunciation of ayrılış tarihi; tedarik günleri; hizmet dışı bırakma; dışişleri bakanlığı; disk
التركية - الإنجليزية
(Askeri) date of separation; days of supply; denial of service; Department of State; disk operating system
ayrılış tarihi; tedarik günleri; hizmet dışı bırakma; dışişleri bakanlığı; disk

    الواصلة

    ay·rı·lış ta·ri·hi; te·da·rik gün·le·ri; hiz·met dı·şı bı·rak·ma; dı·şiş·le·ri ba·kan·lı·ğı; disk

    النطق

    كلمة اليوم

    frowzy
المفضلات