avoiding being sexually suggestive

listen to the pronunciation of avoiding being sexually suggestive
الإنجليزية - التركية

تعريف avoiding being sexually suggestive في الإنجليزية التركية القاموس.

modest
gösterişsiz

Çok gösterişsiz giyinmişti. - He dressed very modestly.

modest
{s} alçakgönüllü

Onun alçakgönüllülüğü saygı duymaya değer.. - His modesty is worth respecting.

En iyi olduğunuzda alçakgönüllü olmak zordur. - It's hard to be modest when you're the best.

modest
{s} mütevazi

Tom mütevazi, değil mi? - Tom is modest, isn't he?

Biraz daha mütevazi olmaya çalış. - Try to be a bit more modest.

modest
tevazu
modest
tutarlı
modest
mazlum
modest
yalın
modest
sade

Tom sadece mütevazi oluyor. - Tom is just being modest.

Belki de Tom sadece mütevazi davranıyor. - Maybe Tom is just being modest.

modest
makul

Geçen yıl fiyatlarda makul bir artış vardı. - There was a modest rise in prices last year.

modest
alçak gönüllü

O her zaman çok alçak gönüllülükle giyinir. - She always dresses very modestly.

Alçak gönüllülük genç bir kıza yakışıyor. - Modesty is befitting to a young girl.

modest
sade/ılımlı/alçakgönüllü
modest
{s} alçakgönüllü, mütevazı
modest
modestlytevazu ile
modest
{s} namuslu

O kadar namusludur ki banyo yaparken kendi gözlerini bağlar. - She's so modest that she blindfolds herself when taking a bath.

modest
iffet
modest
mutevazı
modest
{s} namuslu, iffetli
modest
gösterişsizce
الإنجليزية - الإنجليزية
modest
avoiding being sexually suggestive

  الواصلة

  avoiding be·ing sexually sug·ges·tive

  التركية النطق

  ıvoydîng biîng sekşuıli sıgcestîv

  النطق

  /əˈvoidəɴɢ ˈbēəɴɢ ˈseksʜo͞oəlē səgˈʤestəv/ /əˈvɔɪdɪŋ ˈbiːɪŋ ˈsɛkʃuːəliː səɡˈʤɛstɪv/

  كلمة اليوم

  recondite
المفضلات