avert one's eyes from

listen to the pronunciation of avert one's eyes from
الإنجليزية - الإنجليزية
take one eyes away from, stop looking at
avert one's eyes from

  الواصلة

  a·vert one's eyes from

  التركية النطق

  ıvırt wʌnz ayz fırm

  النطق

  /əˈvərt ˈwənz ˈīz fərm/ /əˈvɜrt ˈwʌnz ˈaɪz fɜrm/

  كلمة اليوم

  acumen
المفضلات