average velocity

listen to the pronunciation of average velocity
الإنجليزية - التركية
ortalama hız
ortalama suret
average wind velocity
(Askeri) ORTALAMA RÜZGAR HIZI: Bir tayyarenin içinde uçtuğu havanın ortalama rüzgar hızı
average velocity

  الواصلة

  a·ver·age ve·loc·i·ty

  التركية النطق

  ävrıc vıläsıti

  النطق

  /ˈavrəʤ vəˈläsətē/ /ˈævrəʤ vəˈlɑːsətiː/

  كلمة اليوم

  llano
المفضلات