average temperature

listen to the pronunciation of average temperature
الإنجليزية - التركية
Ortalama sıcaklık
mean temperature
ortalama sıcaklık
average glass temperature
ortalama cam sıcaklığı
mean temperature
(Askeri) ORTALAMA SICAKLIK: Yer ve hava sıcaklıklarının ortalaması. Bu sıcaklık, aritmetik değerlerini tahsis için kullanılır
الإنجليزية - الإنجليزية
mean temperature
average temperature

  الواصلة

  a·ver·age tem·pe·ra·ture

  التركية النطق

  ävrıc temprıçır

  النطق

  /ˈavrəʤ ˈtemprəʧər/ /ˈævrəʤ ˈtɛmprəʧɜr/

  كلمة اليوم

  skulk
المفضلات