authority and jurisdiction

listen to the pronunciation of authority and jurisdiction
الإنجليزية - التركية
(Askeri) Otorite ve yetki
authority and jurisdiction

  الواصلة

  au·tho·ri·ty and ju·ris·dic·tion

  التركية النطق

  ıthôrıti ınd cûrısdîkşın

  النطق

  /əˈᴛʜôrətē ənd ˌʤo͝orəsˈdəksʜən/ /əˈθɔːrətiː ənd ˌʤʊrəsˈdɪkʃən/

  كلمة اليوم

  tachyphagia
المفضلات