australian partnership for advanced computing

listen to the pronunciation of australian partnership for advanced computing
الإنجليزية - الإنجليزية
apac
australian partnership for advanced computing

  الواصلة

  Aus·tral·ian part·ner·ship for ad·vanced com·put·ing

  التركية النطق

  ôstreylyın pärtnırşîp fôr ıdvänst kımpyutîng

  النطق

  /ôˈstrālyən ˈpärtnərˌsʜəp ˈfôr ədˈvanst kəmˈpyo͞otəɴɢ/ /ɔːˈstreɪljən ˈpɑːrtnɜrˌʃɪp ˈfɔːr ədˈvænst kəmˈpjuːtɪŋ/

  كلمة اليوم

  aphrodisiac
المفضلات