attractive wrapping paper suitable for wrapping gifts

listen to the pronunciation of attractive wrapping paper suitable for wrapping gifts
الإنجليزية - التركية

تعريف attractive wrapping paper suitable for wrapping gifts في الإنجليزية التركية القاموس.

gift wrap
hediye paketi yap

Onu hediye paketi yapar mısınız? - Could you gift wrap it?

gift wrap
hediye paketlemek
gift wrap
hediye paketi yapmak
الإنجليزية - الإنجليزية
gift wrap
attractive wrapping paper suitable for wrapping gifts

  الواصلة

  at·trac·tive wrap·ping pa·per sui·ta·ble for wrap·ping gifts

  التركية النطق

  ıträktîv räpîng peypır sutıbıl fôr räpîng gîfs

  النطق

  /əˈtraktəv ˈrapəɴɢ ˈpāpər ˈso͞otəbəl ˈfôr ˈrapəɴɢ ˈgəfs/ /əˈtræktɪv ˈræpɪŋ ˈpeɪpɜr ˈsuːtəbəl ˈfɔːr ˈræpɪŋ ˈɡɪfs/

  كلمة اليوم

  meed
المفضلات