attention, consideration, thought

listen to the pronunciation of attention, consideration, thought
الإنجليزية - التركية

تعريف attention, consideration, thought في الإنجليزية التركية القاموس.

heed
özen
heed
dikkat

Tom uyarı işaretlerine dikkat edemedi. - Tom failed to heed warning signs.

Onun tavsiyesine dikkat et. - Take heed of her advice.

heed
önemsemek
heed
dinlemek
heed
kulak vermek
heed
{f} aldırmak
heed
{i} önemseme

Ben ailemin tavsiyesini önemsemeye başladığımda büyüdüğümü fark ettim. - I realized that I had grown up when I started heeding my parents' advice.

heed
{f} dikkat etmek
heed
(isim) dikkat etme, önemseme, aldırma, kulak verme
heed
sakınmak
heed
{i} dikkat etme

Uyarıya dikkat etmediler. - They gave no heed to the warning.

heed
ehemmiyet vermek
heed
bakmak
الإنجليزية - الإنجليزية
{i} heed
attention, consideration, thought
المفضلات