at length it dawned on me that

listen to the pronunciation of at length it dawned on me that
الإنجليزية - التركية
nihayet anladım ki
at length it dawned on me that

  التركية النطق

  ät lengkth ît dônd ôn mi dhıt

  النطق

  /ˈat ˈleɴɢkᴛʜ ət ˈdônd ˈôn ˈmē ᴛʜət/ /ˈæt ˈlɛŋkθ ɪt ˈdɔːnd ˈɔːn ˈmiː ðət/

  كلمة اليوم

  jocose
المفضلات