assume airs

listen to the pronunciation of assume airs
الإنجليزية - التركية

تعريف assume airs في الإنجليزية التركية القاموس.

show off
tribünlere oynamak
show off
caka satmak
show off
racon kesmek
show off
çalım satmak
show off
şov yapmak
show off
{f} gösteriş yap

Leyla gösteriş yapmaktan hoşlanmadı. - Layla didn't like to show off.

Tom gösteriş yapmayı sever. - Tom loves to show off.

show off
fiyaka satmak
show off
hava atmak

Tom sadece hava atmak istiyor. - Tom just wants to show off.

Tom sadece hava atmak istedi. - Tom just wanted to show off.

give assume airs
kabul fiyaka vermek
show off
gösteriş yapmak

Leyla gösteriş yapmaktan hoşlanmadı. - Layla didn't like to show off.

show off
fiyaka yapmak

Leyla fiyaka yapmaktan hoşlanmıyordu. - Layla didn't like to show off.

show off
gururla göstermek
show off
(Fiili Deyim ) (zenginliğini , bilgisini , edep yerini vs.) göstermek , göz önüne sermek , fiyaka yapmak
show off
göstermek

Bunun yeteneklerini göstermek için iyi bir fırsat olduğunu düşünmüyor musunuz? - Don't you think this is a good opportunity to show off your talents?

Onlara göstermek istiyorum. - I want to show off for them.

show off
havasına girmek
show off
(deyim) gösteriş yapmak,fiyaka yapmak. a show-off gösteriş budalası show someone/sth. off göstermek
show off
gözler önüne sermek
الإنجليزية - الإنجليزية
show off
assume airs
المفضلات