assistant engineer

listen to the pronunciation of assistant engineer
الإنجليزية - التركية
(Askeri) İKİNCİ ÇARKÇI: Bir nakliye, ikmal veya mayın gemisinde, çarkçının emrinde bulunan ve geminin mekanik çalıştırılmasıyla görevlendirilen astsubay
(Askeri) ikinci çarkçı
third assistant engineer
(Askeri) dördüncü makinist
third assistant engineer
(Askeri) üçüncü vardiya mühendisi
third assistant engineer
(Askeri) üçüncü mühendis
assistant engineer

  الواصلة

  as·sis·tant en·gi·neer

  التركية النطق

  ısîstınt encınîr

  النطق

  /əˈsəstənt ˈenʤəˈnər/ /əˈsɪstənt ˈɛnʤəˈnɪr/

  كلمة اليوم

  phraseology
المفضلات