aslında olmayıp sonradan ve dışarının etkisiyle ortaya çıkan (düşünceler)

listen to the pronunciation of aslında olmayıp sonradan ve dışarının etkisiyle ortaya çıkan (düşünceler)
التركية - التركية
dıştan
aslında olmayıp sonradan ve dışarının etkisiyle ortaya çıkan (düşünceler)

    الواصلة

    as·lın·da ol·ma·yıp son·ra·dan ve dı·şa·rı·nın et·ki·siy·le or·ta·ya çı·kan (dü·şün·ce·ler)

    كلمة اليوم

    caustic
المفضلات