asgari

listen to the pronunciation of asgari
التركية - الإنجليزية
minimum

Today's minimum temperature was 3 °C. - Bugünün asgari sıcaklığı 3°C.

We have to reduce the cost to a minimum. - Maliyeti asgariye indirmeliyiz.

least
minimal
minimum, least
at least
(Ticaret) lowest
rock bottom
skeleton
asgari sürat
speed limit
asgari ücret
subsistence level
asgari ücret
minimum wages
Asgari Ödeme Tutarı
(Finans) Minimum Payment Amount
asgari bazda
in the minimum basis
asgari geçim indirimi
minimum living allowance
asgari ödeme oranı
margin requirement ratio
asgari ücretler
minimum wages
asgari aralıkla kalkış
(Askeri) minimum interval takeoff
asgari fiyat
(Hukuk) minimum price
asgari kiralama süreniz
minimum rental period
asgari kiralama süreniz ne kadar
How long is the minimum rental period
asgari müşterek
least common denominator
asgari risk rotası
(Askeri) minimum-risk route
asgari risk seviyesi
(Askeri) minimum-risk level
asgari sapma (sürüklenme) hatası
(Askeri) minimum drift error
asgari savunma hakları
(Hukuk) minimum rights of defence
asgari yük
carload
asgari ücret
(Hukuk) basepay
asgari ücret
minimum wage

Tom and Mary were discussing the pros and cons of raising the minimum wage. - Tom ve Mary asgari ücretin artırılmasının artılarını ve eksilerini tartışıyorlardı.

Tom's been working for minimum wage. - Tom asgari ücret için çalışmaktadır.

asgari-zorunlu güvenlik yardım ihtiyaçları
(Askeri) minimum-essential security assistance requirements
asgari ücret
bottom wage
askari
(Kimya) minimum
asgari ücret
minimum rate
bakım harcama sınırı; asgari teçhizat listesi
(Askeri) maintenance expenditure limit; minimum equipment list
gerekli asgari malzeme
(Askeri) minimum essential equipment
uluslar arası asgari ölçüler görüşü
(Hukuk) International minimum standards doctrine
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف asgari في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

askari
A member of a local African military or police unit serving in a European force
askari
{i} native African policeman or soldier
التركية - التركية
En az, en aşağı, en azından, en düşük
En az, en aşağı, en düşük
Minimum
ASGARÎ
(Osmanlı Dönemi) En az. En küçük
ASGARİ
(Hukuk) En az, en düşük
asgari ücret
İşçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret
الإنجليزية - التركية

تعريف asgari في الإنجليزية التركية القاموس.

askari
(isim) asker [d. afr.]
askari
{i} asker [d. afr.]
asgari
المفضلات