as though

listen to the pronunciation of as though
الإنجليزية - التركية
-cesine
gibi
sözde
-mış gibi
wh. : ıf.sanki
Sanki, ... gibi, -cesine: "İt was as though he'd never seen me before. - Sanki daha önce beni hiç görmemişti."
sanki, ... gibi, -cesine: We behaved as though we'd known each other for years. Yıllardır tanışırmış gibi davrandık. It was as though he'd
güya
mış gibi
sanki

Tom sanki ağlamak istiyor gibi görünüyor. - Tom looks as though he wants to cry.

Tom sanki bir planı var gibi görünüyor. - Tom looks as though he's got a plan.

(Fiili Deyim ) sanki , imiş gibi
as if
-casına
as if
-miş gibi
as if
-cesine
as if
benzemek
as if
mış gibi
as if
tut ki
as if
casına
as if
-mış gibi
as if
-mışçasına
as if
sözde

Sözde birinci dünyadan insanlar biz Latinlere tekerleği henüz icat etmemiş gibi bakıyor. - People from the so-called first world look at us Latinos as if we hadn't invented the wheel yet.

as if
güya
as if
wh. : ıf.sanki
as if
sanki

Onlar sanki müzikten büyülenmiş gibi sessiz oturdular. - They sat still as if they were charmed by the music.

Sanki yıllarca birbirlerini görmemişler gibi İki insan yürekten tokalaşıyorlardı. - The two people were shaking hands heartily as if they had not seen each other for years.

as if
-mış gibi, -cesine, -e (benzemek): He looks as if he´s asleep. Sanki uyuyormuş gibi duruyor. He was smiling as if he´d received some good news. İyi bir haber almışçasına gülümsüyordu. He looks as if he´s working hard. Çok çalışıyora benziyor
الإنجليزية - الإنجليزية
As to suggest the idea that; as if, as would be true if

She reached out, as though to touch my face.

as if

Tom is acting as if nothing's happened. - Tom is acting as though nothing's happened.

Tom is acting as if nothing has happened. - Tom is acting as though nothing has happened.

As if: looked as though they had been quarreling
as though
المفضلات