as soon as possible

listen to the pronunciation of as soon as possible
الإنجليزية - التركية
olabildiğince çabuk
mümkün olduğunca çabuk
en kısa sürede
en kısa zamanda
hemen
vakit geçirmeden
mümkün olduğu kadar çabuk
ilk fırsatta
Çabucak
biran
biran önce
bir an önce

Bir an önce Tom'a söylemelisin. - You should tell Tom as soon as possible.

bir an evvel/önce
as soon as
-er -mez
as soon as
ince
as soon as
de en kısa zamanda
as soon as
ile birlikte
as soon as
ister istemez
as soon as
mümkün olduğu kadar çabuk
as soon as
yapar yapmaz

Bunu yapar yapmaz akşam yemeği hazırlığına başlamanı istiyorum. - As soon as you have done that, I would like you to start preparing supper.

Onu yapar yapmaz onun bir hata olduğunu fark ettim. - I realized it was a mistake as soon as I did it.

as soon as
ile beraber
as soon as
en kısa zamanda

En kısa zamanda Tom'la tanışmak istiyorum. - I want to meet Tom as soon as possible.

Lütfen bunu en kısa zamanda yapın. - Please do it as soon as possible.

as soon as
hemen

Bu e-postayı görür görmez lütfen hemen cevapla. - As soon as you see this E-mail please reply right away.

Tartışma sona erer ermez, ben hemen ofisten ayrıldım. - As soon as the argument ended, I left the office forthwith.

as soon as
eder etmez

Gemi hareket eder etmez, onu deniz tuttu. - As soon as the ship began to move, he got seasick.

Tom'un evrak çantasını burada bıraktığını fark eder etmez geri geleceğinden eminim. - I'm sure Tom will come back as soon as he realizes he left his briefcase here.

as soon as
-de en kısa zamanda
as soon as
-er -mez: I'll call you as soon as I reach Istanbul. İstanbul'a varır varmaz sana telefon edeceğim
as soon as
ir mez
الإنجليزية - الإنجليزية
As soon as is possible; at one's earliest convenience; at the earliest possible time
asap
at the earliest possible opportunity, as early as possible
as soon as
immediately after

As soon as he arrived, everyone gasped.

As soon as
immediately
as soon as
at the moment that -, immediately when -
as soon as
when
as soon as
once
as soon as
conjunction immediately 2
as soon as
conjunction directly 2
التركية - الإنجليزية
a.s.a.p
as soon as possible

  الواصلة

  as soon as pos·si·ble

  التركية النطق

  äz sun äz päsıbıl

  المترادفات

  asap

  النطق

  /ˈaz ˈso͞on ˈaz ˈpäsəbəl/ /ˈæz ˈsuːn ˈæz ˈpɑːsəbəl/

  فيديوهات

  ... Please go to the shelter as soon as possible. ...

  كلمة اليوم

  boeotian
المفضلات