as soon as possible, right away

listen to the pronunciation of as soon as possible, right away
الإنجليزية - التركية
bir an önce
as soon as
-er -mez
as soon as
ince
as soon as
de en kısa zamanda
as soon as
en kısa zamanda

En kısa zamanda bunu yapmaya çalışacağız. - We'll try to do that as soon as possible.

En kısa zamanda buradan ayrılmak istiyorum. - I want to leave here as soon as possible.

as soon as
ile birlikte
as soon as
ister istemez
as soon as
mümkün olduğu kadar çabuk
as soon as
ile beraber
as soon as
yapar yapmaz

Bunu yapar yapmaz akşam yemeği hazırlığına başlamanı istiyorum. - As soon as you have done that, I would like you to start preparing supper.

Onu yapar yapmaz onun bir hata olduğunu fark ettim. - I realized it was a mistake as soon as I did it.

as soon as
hemen

Tartışma sona erer ermez, ben hemen ofisten ayrıldım. - As soon as the argument ended, I left the office forthwith.

Bu e-postayı görür görmez lütfen hemen cevapla. - As soon as you see this E-mail please reply right away.

as soon as
eder etmez

Gemi hareket eder etmez, onu deniz tuttu. - As soon as the ship began to move, he got seasick.

Muhabirler Tom mahkeme salonunu terk eder etmez sorular sormaya başladı. - The reporters started asking Tom questions as soon as he left the courtroom.

as soon as
-er -mez: I'll call you as soon as I reach Istanbul. İstanbul'a varır varmaz sana telefon edeceğim
as soon as
ir mez
as soon as
-de en kısa zamanda
الإنجليزية - الإنجليزية

تعريف as soon as possible, right away في الإنجليزية الإنجليزية القاموس.

as soon as
immediately after

As soon as he arrived, everyone gasped.

As soon as
immediately
as soon as
at the moment that -, immediately when -
as soon as
when
as soon as
once
as soon as
conjunction immediately 2
as soon as
conjunction directly 2
as soon as possible, right away
المفضلات