as contrasted with a roundhead or an adherent of parliament

listen to the pronunciation of as contrasted with a roundhead or an adherent of parliament
الإنجليزية - الإنجليزية
cavalier
as contrasted with a roundhead or an adherent of parliament

  الواصلة

  as contrasted with a Round·head or an ad·her·ent of par·lia·ment

  التركية النطق

  äz kınträstıd wîdh ı raundhed ır ın ıdhîrınt ıv pärlımınt

  النطق

  /ˈaz kənˈtrastəd wəᴛʜ ə ˈroundˌhed ər ən ədˈhərənt əv ˈpärləmənt/ /ˈæz kənˈtræstəd wɪð ə ˈraʊndˌhɛd ɜr ən ədˈhɪrənt əv ˈpɑːrləmənt/

  كلمة اليوم

  subintelligitur
المفضلات