arsa

listen to the pronunciation of arsa
التركية - الإنجليزية
land

Tom owns a lot of land just outside of Boston. - Tom'un tam Boston'un dışında bir sürü arsaya sahip.

He bought the land for the purpose of building his house on it. - O, üzerine ev inşa etmek amacıyla arsayı aldı.

plot

The plot isn't that important. - Arsa o kadar önemli değil.

plat
patch
lot

Tom owns a lot of land just outside of Boston. - Tom'un tam Boston'un dışında bir sürü arsaya sahip.

I bought a small lot on the hillside in Southern France where I plan to build a retirement home. - Güney Fransa'da dağın yamacında emeklilik evi yapmayı planladığım küçük bir arsa aldım.

lot, building land, building plot
holding
plot of vacant land, vacant lot, building site
(Hukuk) estate
ground plot
building land
(Ticaret) tract
premises
(Ticaret) parcel
(Ticaret) parcel of land
site
arsa kirası
ground lease
-arsa
-Land
bina ile yol arasındaki arsa
frontage
denize yakın arsa
waterfront
imar görmüş arsa
(İnşaat) developed site
su kenarında arsa
waterfront
tesviye terası (arsa vb)
contour terrace
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) (C: Arasât) Bina yapılacak boş arazi parçası. Üzerindeki binası yıkılmış veya yapıya tahsis olunmuş yer
Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer
(Osmanlı Dönemi) MERERE
(Osmanlı Dönemi) MEYDAN
ARSA PAYI
(Hukuk) Kat mülkiyetinde arsanın yasada belirtilen esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet payları
arsa payı
Kat mülkiyeti söz konusu olduğu yerlerde bağımsız bölümlere tahsis edilen mülkiyet payı
arsa
المفضلات