arrow

listen to the pronunciation of arrow
الإنجليزية - التركية
ok
{i} ok işareti
(Astronomi) okçuk (takımyıldızı)
yön belirtmekte kullanılan ok işareti
arrowhead ok başı
temren
(Tekstil) ibre
tir
arrow diagram
(Bilgisayar) ok diyagramı
arrow down
(Bilgisayar) aşağı ok
arrow keys
(Bilgisayar) ok tuşları
arrow mark
ok işareti
arrow right
(Bilgisayar) sağa ok
arrow up
(Bilgisayar) yukarı ok
arrow shaped
ok şeklinde
arrow key
ok tuşu
arrow-heads
ok başları
arrow bullets
(Bilgisayar) ok madde işaretleri
arrow diagraming method
(Bilgisayar) okla diyagram metodu
arrow head
ok başı,ok ucu
arrow head
ok başı
arrow key
(Tekstil) oklu tuş
arrow key behavior
(Bilgisayar) ok tuşu davranışı
arrow size
Ok Boyutu
arrow style
Ok Stili
arrow style
Ok Biçemi
arrow symbols
(Bilgisayar) ok simgeleri
arrow up and down
(Bilgisayar) yukarı-aşağı ok
delete arrow
(Bilgisayar) oku sil
delete arrow
(Bilgisayar) oku kaldır
left arrow
(Bilgisayar) sola ok
left arrow
(Bilgisayar) sol ok
left arrow
(Bilgisayar) sol ok tuşu
scroll arrow
(Bilgisayar) kaydırma oku
scroll arrow
(Bilgisayar) sarma oku
thick arrow
(Bilgisayar) kalın ok
bow and arrow
yay ve ok
down arrow
aşağı ok
two headed arrow
çift başlı ok
arrows
oklar

Oklar ejderhanın pullarını delemez. - Arrows can't pierce the dragon's scales.

Kızılderililer yaylarla ve oklarla savaştılar. - The Indians fought with bows and arrows.

as swift as an arrow
ok hızlı olarak
cupid's arrow
's eros ok
fly straight as an arrow
ok düz olarak sinek
follow the arrow!
ok izleyin!
straight arrow
düz ok
time flies as an arrow
zaman bir ok gibi uçar
bent arrow
(Bilgisayar) bükülü ok
broad arrow
İngiliz hükümetinin mallarını gösteren ok işareti
circular arrow
(Bilgisayar) çember ok
curved up arrow
(Bilgisayar) yukarı bükülü ok
diamond arrow
(Bilgisayar) elmas ok
direction arrow
yön oku
direction of flow arrow
(Otomotiv) akış yönü oku
down arrow icon
aşağı ok simgesi
down arrow key
Aşağı Ok Tuşu
down scroll arrow
Aşağı kaydırma oku
four headed arrow
(Bilgisayar) dört başlı ok
horizontal right arrow
Yatay sağ ok
labeled arrow templates
(Bilgisayar) etiketli ok şablonları
left arrow
Sol ok tuşu Sol ok
oval arrow
(Bilgisayar) oval ok
scroll arrow
sarma oku Kaydırma oku
selection bar arrow
Seçim Çubuğu Oku
sizing arrow
Boyutlandırma Oku
stealth arrow
(Bilgisayar) gizli ok
up arrow
Yukarı ok
up arrow icon
Yukarı ok simgesi
up arrow key
Yukarı ok tuşu
الإنجليزية - الإنجليزية
A sign or symbol used to indicate a direction (eg. \to)
To move swiftly and directly (like an arrow)
Contraction of ever a, e'er a

though he hath lived here this many years, I don't believe there is arrow a servant in the house ever saw the colour of his money.

A projectile consisting of a shaft, a point and a tail with stabilizing fins that is shot from a bow
A directed edge
{n} a pointed weapon to be shot from a bow
An obsolete term for chaining pin
The graphic presentation of an activity See also arrow diagramming method
An arrow is a written or printed sign that consists of a straight line with another line bent at a sharp angle at one end. This is a printed arrow: Å¡. The arrow points in a particular direction to indicate where something is. A series of arrows points the way to the modest grave of Andrei Sakharov
1 aspiration 2 spiritual energy directed toward a goal 3 straight course 4 a coming message full of power, intent and purpose; 5 smitten by love; 6 vengeance
A missile weapon of offense, slender, pointed, and usually feathered and barbed, to be shot from a bow
An arrow is a long thin weapon which is sharp and pointed at one end and which often has feathers at the other end. An arrow is shot from a bow. Warriors armed with bows and arrows and spears have invaded their villages
is the most common pointer shape and is the standard Some programs use a hand with the index finger extended The arrow is used to point to or to click on items
The stylized arrow is used to symbolized law & order It was associated with the young Emperor who was in opposition to chaotic forces in the court It has recently become a sign associated with an Angel whose goodness and deathly slumber have become linked with order
a projectile with a straight thin shaft and an arrowhead on one end and stabilizing vanes on the other; intended to be shot from a bow a mark to indicate a direction or relation
a projectile with a straight thin shaft and an arrowhead on one end and stabilizing vanes on the other; intended to be shot from a bow
indicates the direction of flow in the precedence diagram
a mark to indicate a direction or relation
{i} long thin weapon shot by a bow; symbol in the shape of an arrow
Arrowhead Bear
The graphic representation of an activity See arrow diagramming method
The broad arrow, thus =17= A mark used by the British Board of Ordnance, and placed on their stores (See Broad Arrow )
A sign or symbol used to indicate a direction (eg. to)
ya
arrow of time
Entropy
arrow of time
A term used to distinguish a direction of time within a four-dimensional relativistic view of the cosmos
arrow of time
The subjective feeling of movement from past to future
arrow worm
A predatory marine worm of the phylum Chaetognatha
Arrow Electronics
U.S. electronics company headquartered in New York, international distributor and marketer of electronic/computer components, worldwide technical support and service provider
Arrow missile
type of ground to air missile designed to intercept incoming rockets
arrow arum
an aquatic plant of the genus Peltandra; North America
arrow arum
An emergent perennial herb (Peltandra virginica) of eastern North America, having arrowhead-shaped leaves and an elongate, pointed spathe. Also called tuckahoe
arrow button
An element of a scroll bar used to scroll a window by small increments For example, if you click once on the up arrow button, the window scrolls one smallest vertical scrolling increment toward the bottom of the window
arrow button
An element of a scroll bar used to scroll a window by small increments Also, a control in the Front Panel used to slide up or slide down a subpanel
arrow button
An activatable element containing an arrow graphic
arrow characters
hieroglyphics
arrow grass
tufted perennial found in shallow water or marshland; sometimes poisons livestock
arrow grass
An herbaceous grasslike plant (Triglochin palustre, and other species) with pods opening so as to suggest barbed arrowheads
arrow key
Any of four to eight keys on a keyboard with arrows imprinted on them Generally used for moving the cursor
arrow key
flancæg (f), strælcæg (f)
arrow keys
keys intended to move the cursor around on the screen
arrow leaved aster
a variety of aster
arrow wood
deciduous shrub of eastern North America having blue-black berries and tough pliant wood formerly used to make arrows closely related to southern arrow wood; grows in the eastern United States from Maine to Ohio and Georgia
arrow worm
Any of various small slender marine worms of the phylum Chaetognatha having a narrow, almost transparent body and sickle-shaped bristles on each side of the mouth
arrow-like
resembling an arrow, in the shape of an arrow
Broken Arrow
Alternative spelling of broken arrow, a nuclear accident
Dutch arrow
a Swiss arrow
Swiss arrow
an dart in the form of an arrow with an extra notch with which it is thrown using a string
arrows
Short darts feathered at the ends
arrows
plural form of arrow
bow and arrow
A weapon consisting of a bow and a supply of arrows, often kept in a quiver
broken arrow
a code phrase that a ground unit is facing imminent destruction from enemy attack and all available air forces within range are to provide air support immediately
broken arrow
An accidental event that involves nuclear weapons or nuclear components but does not create the risk of nuclear war

In the US, the code name for a serious nuclear weapons incident is Broken Arrow. It is US policy neither to confirm nor deny the existence of nuclear weapons at any specific location; this also applies to Broken Arrow incidents.

time's arrow
Alternative form of arrow of time
An arrow
swallowtail
An arrow
prickshaft
An arrow
flo
Kenneth J Arrow
born Aug. 23, 1921, New York, N.Y., U.S. U.S. economist. He received his Ph.D. from Columbia University and taught principally at Stanford and Harvard. Arrow's books include Social Choices and Individual Values (1951). His most striking claim was that, under certain conditions of rationality and equality, a ranking of societal preferences will not necessarily correspond to the rankings of individual preferences, given more than two individuals and alternative choices. In 1972 he shared the Nobel Prize with John R. Hicks
Kenneth Joseph Arrow
born Aug. 23, 1921, New York, N.Y., U.S. U.S. economist. He received his Ph.D. from Columbia University and taught principally at Stanford and Harvard. Arrow's books include Social Choices and Individual Values (1951). His most striking claim was that, under certain conditions of rationality and equality, a ranking of societal preferences will not necessarily correspond to the rankings of individual preferences, given more than two individuals and alternative choices. In 1972 he shared the Nobel Prize with John R. Hicks
arrows
Recommended graphics used for web navigational purposes for Official pages
arrows
Design element usually found in the left (viewer's right) claw of the eagle seen on many United States coins After 1807, there usually were three arrows while prior to that time the bundle consisted of numerous ones
arrows
Seven aiming points marked in the lane to allow the bowler to determine the correct release point
arrows
Slang for darts
arrows
A targeting system comprised of seven aiming points marked in the lane some fifteen feet from the foul line to allow the bowler to determine the correct release point Can be used to describe to someone else the angle or line a player was using; i e , "he was playing the third arrow "
arrows
Aiming points embedded in the lane These five arrows (usually red or black, but may be other colors) are used for targeting (darts)
arrows
Aiming points embedded in the lane These seven arrows (usually red or black, but may be other colors) are used for targeting (darts)
arrows
An operator which graphically represents vector magnitude and direction Can be displayed as either standard arrows or wind barbs Standard Arrows can be single color or colored by speed
arrows
Plural of arrow
bow and arrow
Weapon consisting of a strip of wood or other flexible material, bent and held in tension by a string. The arrow, a long wooden shaft with a pointed tip, is stabilized in flight by a feathered tail. The arrow is fitted to the string by a notch in the end of the shaft and is drawn back to produce tension in the bow, which propels the arrow when the string is released. Bow construction ranges from wood, bone, and metal to plastic and fiberglass; arrowheads have been made from stone, bone, and metal. The origins of the bow and arrow are prehistoric. The bow was a primary military weapon from Egyptian times through the Middle Ages in the Mediterranean world and Europe and even longer in China and Japan. The Huns, Turks, Mongols, and other peoples of the Eurasian steppes excelled in warfare as mounted archers; horse archers were the most deadly weapon system of pre-gunpowder warfare. The crossbow, the compound bow, and the English longbow made the arrow a formidable battlefield missile. The powerful Turkish bow had a great impact on warfare in the late Middle Ages. In many cultures, the bow's importance in warfare has been secondary to its value as a hunting weapon. It is still sometimes used for recreational hunting. See also archery
bow and arrow
a weapon consisting of arrows and the bow to shoot them
broad arrow
an arrow with a wide barbed head a mark shaped like an arrowhead; used to mark convicts' clothing an arrowhead mark identifying British government property
down arrow
(Computers) key on keyboard that has a picture of an arrow pointing downward (moves the cursor down the page)
follow the arrow!
go in the direction of the arrow!
green arrow arum
perennial herb of the eastern United States having arrowhead-shaped leaves and an elongate pointed spathe and green berries
like an arrow
fast, straight
poisoned arrow
arrow tipped with a poisonous substance
scroll arrow
arrow in a graphical user interface which allows a user to scroll the screen or window in the direction of the arrow
sea arrow
A squid of the genus Ommastrephes
straight arrow
A straight arrow is someone who is very traditional, honest, and moral. a well-scrubbed, straight-arrow group of young people. someone who is very honest and moral and who never does anything exciting or unusual
التركية - الإنجليزية

تعريف arrow في التركية الإنجليزية القاموس.

left arrow
(Bilgisayar) left arrow
arrow
المفضلات